ECCA SOCIAL

Descripción

Itinerarios individualizados de formación y empleo para mujeres vulnerables en Coruña.

Duración:

12 meses

Coste total del programa:

2.507,05 €

Localización:

  • Galicia

Año:

  • 2022

Resultados esperados

1. Mellora das capacidades físicas e Primeiros auxilios das persoas dependentes no domicilio: 50 horas certificadas 2. Mantemento e rehabilitación psicosocial de persoas dependentes no dimicilio : 80 horas certifica-das. 3. A manipulación de alimentos: 25 horas certificadas 4. Sensibilización para a prevención da Violencia de Xénero: 30 horas certificadas. 5. Obradoiro de orientación individual na procura de emprego e igualdade: Atendendo sempre as ne-cesidades individuais de cada usuaria: 2 horas.